Történet

A Lacházán szolgáló lelkipásztorok:
Mórágy István 1652.
Séllei János kb. 1683-Buda visszavételéig 1686. szeptember 2.
Szőllöskei Péter
Weresmarti
Kosdi
Ongvári
Debreceni V. István 1694-1697.
Mátyási Mihály 1697-1706.
Nánási Orosz István 1706-1720.
Weszprémi Bereczki Ferentz 1726-1739.
Peleskei 1726-
Weszprémi Bereczki Ferentz 1753-1759.
Wetsei Pál 1743. április 28.-1759.
Komáromi Ferenc 1760. augusztus-1761. április
Regétzi István 1761-1765
Borsádi Ferenc 1765-1774.
Rozgonyi György 1774. április 25. - 1816. szeptember 14.
Szeles Sámuel 1817. június 15. - 1846.szeptember 15.
Bacsó János 1846. szeptember 15. - 1849. május 22. helyettes
Tomory Szabó Sándor 1847. május 22. - 1849. április 29.
Vörös János 1849. április 29. --1865. december 19.
Könyves Tóth Kálmán 1866. április 22. - 1883. április 24.
Vass Kálmán 1883. szeptember 6. - 1900.
Sárközi Sándor 1900-1923.
Szabó Balázs 1925-1957. november 5.
Sándor Ernő 1957-1979.
Cserháti Kálmán 1980-1992.
Takaró András 1993-tól

A ráckevei kistérségnek egyik legjelentősebb reformkori épülete az 1824-ben épült református templom, Hofrichter József alkotása, fő műve. Az építész a reformkori Pest kedvelt, sokat foglalkoztatott építőmestere volt.
Sajnos, az interneten és a nyomtatott médiában megjelenő ismertetők teljesen mellőzik mai templomunk építéstörténetét. Ezzel szemben mindenütt azt a barokk vagy copf stílusú épületet említik, amely 1771-72-ben épült, Peithmüller József pesti kőművesmester irányításával. Ez is igaz adat, csak 50 évvel korábbra, a mai református templom elődjére vonatkozik.
A lacházi református közösség története négy templomot tart számon.
Az elsőnek, a „belsőfalusi templomnak” az alapfalai láthatók a község Duna-parti üdülőterületén. Ezen a helyen állt az Árpád-korban a Szántó, később Lackháza nevű előd-település. Mikor épülhetett ez a templom? Nem tudjuk. Valószínűleg még a reformáció előtt. Azt is feltételezhetjük, hogy a XVI. század közepén már református istentiszteletet tartottak a Belsőfaluban.
A második templom azután épült, hogy a lakosság „kiköltözött” a folyótól 4-5 kilométernyire, a mai Kiskunlacháza magasabb fekvésű helyére, feltételezhetően az évről évre ismétlődő súlyos árvizek miatt (1740 körül). Ettől kezdve néhány évig akár két templomban is lehetett igét hirdetni, Lacházán és Új-Lacházán.
A harmadik templom adatai szerepelnek általában az ismertetőkben, amelyiket valóban Peithmüller József építette 1772-ben. Mária Terézia a protestánsoknak úgy engedélyezte kőtemplom építését, hogy az semmiképp sem lehet nagyobb, magasabb, mint a katolikusokéi. Ez a korlátozás lehetett az egyik oka annak, hogy csakhamar, amint a körülmények engedték, újra át kellett építeni.
A negyedik templom építése 1820-ban kezdődött. Erről a Pest-megyei Levéltárban őrzött tanácsi jegyzőkönyvek, tervrajzok, iratok tudósítanak. 1913-ban készült a jelenlegi toronysisak, a renoválásakor lecserélt toronygomb őrizte az 1824-es befejezés dokumentumát. A templom jelenleg is hallható mindkét harangját Szlezák László harangöntő mester öntötte 1922-ben Budapesten.
A klasszikus méltóságot sugárzó templom messze látszó tornya nemcsak Petőfi Sándort hívogatta, hanem a kedves mai vendéget is.

2020. október 4.


És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához, mondván: Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe! És felkelt Jónás, hogy Tarsisba szaladna az Úr elől. Lement azért Jáfóba, és talált ott egy hajót, amely Tarsisba ment, és megadván a hajóbért, beszállt abba, hogy Tarsisba menjen velük az Úr színe elől. Az Úr pedig nagy szelet bocsátott a tengerre, és nagy vihar lett a tengeren, és a hajó már-már töredezett vala. Megfélemlének azért a hajósok és kiáltának, kiki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig lement a hajó aljába, és lefeküdt és elaludt.

(Jónás könyve 1 1-5)

Archívum >>>

Hanganyagok

Déli harangszó a kiskunlacházi református templomból - Kossuth Rádió
2015. január 5.
MP3
HARANGSZÖVEG

Református istentisztelet közvetítése a kiskunlacházi református templomból - Kossuth Rádió
2012. december 25. KARÁCSONY
MP3
Felhőkép

free counters
Copyright© Kiskunlacházi Református Egyházközség, 2340 Kiskunlacháza, Kossuth u. 40. |