Welcome Visitor:Vezető lelkipásztor: Takaró András
Telefonszám: 24/430-165
Fax: 24/430-165
E-mail: kiskunlachaza.ref@gmail.com
Cím: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth u. 40.
Egyházközség adószáma: 19829733-1-13
Református Egyház Alapítvány adószáma: 18666825-1-13
Református Egyház adószáma (országos): 0066

Híreink


2018. szeptember 16.

Mikor pedig még szóla a sokaságnak, ímé az ő anyja és az ő testvérei álltak odakinn, akarván ővele szólni. És monda néki valaki: Ímé a te anyád és testvéreid odakinn állnak, és szólni akarnak veled. Ő pedig felelvén, monda a hozzá szólónak: Kicsoda az én anyám, és kik az én testvéreim? És kinyujtván kezét az ő tanítványaira, monda: Ímé az én anyám és az én testvéreim! Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.
(Máté 12 46-50)

LETÖLTÉS