Welcome Visitor:Vezető lelkipásztor: Takaró András
Telefonszám: 24/430-165
Fax: 24/430-165
E-mail: kiskunlachaza.ref@gmail.com
Cím: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth u. 40.
Egyházközség adószáma: 19829733-1-13
Református Egyház Alapítvány adószáma: 18666825-1-13
Református Egyház adószáma (országos): 0066

Híreink

2017. október 15.

Mózes pedig őrizte az ő ipának, Jethrónak a Midián papjának juhait és hajtá a juhokat a pusztán túl és juta az Isten hegyéhez, Hórebhez. És megjelent néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látta, hogy ímé a csipkebokor ég; de a csipkebokor meg nem emésztetik. S monda Mózes: Oda megyek, hogy lássam e nagy csudát, miért nem ég el a csipkebokor. És látta az Úr, hogy odament megnézni, és szólítá őt Isten a csipkebokorból, mondván: Mózes, Mózes. Ez pedig monda: Ímhol vagyok. És monda: Ne jőjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely, amelyen állsz, szent föld.
(Mózes II. könyve 3 1-5)

LETÖLTÉS