Welcome Visitor:Vezető lelkipásztor: Takaró András
Telefonszám: 24/430-165
Fax: 24/430-165
E-mail: kiskunlachaza.ref@gmail.com
Cím: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth u. 40.
Egyházközség adószáma: 19829733-1-13
Református Egyház Alapítvány adószáma: 18666825-1-13
Református Egyház adószáma (országos): 0066

Híreink
2019. december 8. Advent második vasárnapja

És lőn, mikor útban volt Jeruzsálem felé, hogy ő Samariának és Galileának közepette ment által. És mikor egy faluba bement, jött elé tíz bélpoklos férfi, akik távol megálltak. És felemelték szavukat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! És mikor őket látta, mondta nékik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamentek, megtisztultak. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatét, dicsőítvén az Istent nagy szóval. És arccal leborult az ő lábainál hálákat adván néki, és az Samáriabeli volt. Felelvén pedig Jézus, mondta: Avagy nem tízen tisztultak-é meg? A kilence pedig hol van? Nem találkoztak akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen? És mondta néki: Kelj föl, és menj el: a te hited megtartott téged.
(Lukács 17 11-19)